Borås Stad

Borås Stad

Här finns politiker som är invalda i Borås Stads nämnder och bolag

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Revisorer

Förbund

Stiftelser, institutioner och föreningar. Val i Kommunstyrelsen

Övrigt för Kommunstyrelsen

Stiftelser och institutioner. Val i Kommunfullmäktige

Övrigt för Kommunfullmäktige

Partier