Borås Stad

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Övrigt för Kommunstyrelsen

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen bedriver verksamhet i bolagsform. Det sker genom fjorton bolag som antingen ägs direkt av Borås Stad, eller genom Borås Stadshus AB, som ägs av Borås Stad. Här presenteras bolag och dess styrelser som utses av Kommunfullmäktige.

Revisorer

Förbund

Nämndemän Borås Tingsrätt

Stiftelser, institutioner och föreningar. Val i Kommunstyrelsen

Övrigt för Kommunstyrelsen

Stiftelser och institutioner. Val i Kommunfullmäktige

Övrigt för Kommunfullmäktige

Stiftelser. Val i Kommunfullmäktige

Övrigt för Kommunfullmäktige

Partier