Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
ifo@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås