Borås Stad

Gingri nya bygdegårdsförening

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Persson Gun-Britt Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ledamot 1
Roswall Vivi Erika Moderata samlingspartiet Ersättare 2