Borås Stad

Första revisorsgruppen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
revisionskontoret@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sandell Bengt Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Blanc Nils Gunnar Liberalerna Vice ordförande 2
Gustafsson Per Thomas Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Förtroendevald revisor 3
Brandberg Fredrik Sverigedemokraterna Förtroendevald revisor 4
Bäcklund Bo-Lennart Miljöpartiet de Gröna Förtroendevald revisor 5
Urbas Jürgen Alfred Sverigedemokraterna Förtroendevald revisor 6