Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
033-35 30 00

E-post:
miljo@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås