Borås Stad

Boråsregionen-Sjuhärads Kommunalförbund

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Olsson Ulf Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ordförande 1
Persson Carlson Annette Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Ruderfors Helena Centerpartiet Ersättare 3
Arvidsson Niklas Kristdemokraterna Ersättare 4