Borås Stad

Styrgrupp för Götalandsbanan

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
boras.stad@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Olsson Ulf Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ledamot 1
Persson Carlson Annette Moderata samlingspartiet Ledamot 2