Borås Stad

Stadstrafikforum Borås

Mandatperiod: 2023-05-22 - 2026-12-31

Politiskt samverkanforum som möjliggör dialog och samråd kring strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling i regionen. Samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunen och Västtrafik regleras i dokumentet Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. De ingående parterna avser Västra Götalandsregionen genom dess kollektivtrafiknämnd samt Borås Stad och Västtrafik AB.

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ruderfors Helena Centerpartiet Politisk representant 1
Johansson Kläth Linnea Miljöpartiet de Gröna Politisk representant 2
Persson Carlson Annette Moderata samlingspartiet Politisk representant 3
Arvidsson Niklas Kristdemokraterna Politisk representant 4
Exner Andreas Sverigedemokraterna Politisk representant 5