Borås Stad

Centrala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
boras.stad@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lengberg Ylva Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ordförande 1
Arvidsson Niklas Kristdemokraterna Ledamot 2
Wikander Johan Liberalerna Ersättare 3
Gustafsson Hans Eje Kristdemokraterna Ersättare 4