Borås Stad

Tillhör inget parti (Opolitisk)

Antal personer (14 st)

Efternamn Förnamn
Svahn Stefan
Herbertsson Mona
Wahlgren Maria
Lundgren Niklas
Norving Sarah
Pajander Hannu
Christensen Camilla
Haraldsson Camilla
Johansson Anna
Bresky Erik
Hedihn Petter
Stomberg Svante
Wirfalk Catrin
Johansson Kjell