Borås Stad

AB Toarpshus (revisorer)

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Grubbström Eva Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Lekmannarevisor 1
Brännmar Lena Christina Centerpartiet Lekmannarevisorsersättare 2