Borås Stad

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
overformyndaren@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Fors Lennart Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ordförande 1
Svenkvist Urban Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Steinick Roland Georg Liberalerna Ledamot 3
Hammarnäs Per Åke Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ersättare 4
Lindgren Else-Marie Kristdemokraterna Ersättare 5