Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Telefon:
033-35 70 00 vx

E-post:
revisionskontoret@boras.se

Postadress:
Borås Stad
501 80 Borås

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Preijde Boris Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Kliche Ingwer Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Nilsson Grubbström Eva Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Förtroendevald revisor 3
Bergholtz Claes Moderata samlingspartiet Förtroendevald revisor 4
Brännmar Lena Christina Centerpartiet Förtroendevald revisor 5
Blixt Håkan Sverigedemokraterna Förtroendevald revisor 6