Borås Stad

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund (revisorer)

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Preijde Boris Moderata samlingspartiet Förtroendevald revisor 1