Borås Stad

Annette Carlson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-348 70 24 (mobil)
033-35 70 24 (arbete)

Postadress:
Borås Stad 501 80 BORÅS
(utsändning)

E-post:
annette.carlson@boras.se

Bild på Annette Carlson

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borås Stadshus AB Ersättare 2020-12-10 - 2023-03-31
Boråsregionen-Sjuhärads Kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-18 - 2022-10-17
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2018-10-18 - 2022-10-17
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2019-12-19 - 2022-10-17
Medel för lokal utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för Götalandsbanan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31