Borås Stad

Annette Nordström (M)

Kontaktinformation

E-post:
anette.nordstrom@politiker.boras.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fritid- och folkhälsonämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnden Ersättare 2019-05-23 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-03-18 - 2022-10-14
Nämndemän vid Borås tingsrätt Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31