Borås Stad

Björn Malmquist (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-905654 (mobil)

Postadress:
Gingri Risbro 1 513 95 FRISTAD
(bostad)

E-post:
bjorn.malmquist@politiker.boras.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borås Djurpark AB Ersättare 2019-04-01 - 2023-03-31
Borås Elnät AB Ledamot 2021-05-20 - 2023-03-31
Fristadbostäder AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen, sakkunskap i tätortsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-11-25 - 2022-10-14
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31