Borås Stad

vakant vakant (Vakant)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lokalförsörjningsnämnden Ledamot 2021-09-23 - 2022-12-31
Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås (revisorer) Auktoriserad revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-03-31
Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås (revisorer) Auktoriserad revisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Stiftelsen för L L Frimans donation Ersättare 2019-02-21 - 2022-12-31
Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås (revisorer) Auktoriserad revisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås (revisorer) Auktoriserad revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-03-31
Tekniska nämnden Ledamot 2021-09-23 - 2022-12-31