Borås Stad

Camilla Kvibro Ståhl (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Nabbaviksvägen 12 516 92 ÄSPERED
(bostad)

E-post:
camilla.kvibro.stahl@politiker.boras.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjeomsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31