Borås Stad

Nils-Gunnar Blanc (L)

Kontaktinformation

Telefon:
033-14 07 30 (bostad)
0766-237996 (mobil)

Postadress:
Högvallagatan 18 504 58 BORÅS
(bostad)

E-post:
nils-gunnar.blanc@politiker.boras.se

Bild på Nils-Gunnar Blanc

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Bostäder i Borås (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Borås Stadshus AB (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Första revisorsgruppen Vice ordförande 2019-01-01 - 2023-05-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen, sakkunskap i tätortsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Revisorskollegium Förtroendevald revisor 2019-01-01 - 2023-05-31
Stiftelsen för L L Frimans donation (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31