Borås Stad

Valter Kotsalainen (SD)

Kontaktinformation

E-post:
valter.kotsalainen@politiker.boras.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borås Elnät AB Ersättare 2021-05-20 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokalförsörjningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31