Borås Stad

Niklas Arvidsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0768-887067 (mobil)
033-35 70 67 (arbete)

Postadress:
Borås Stad 501 80 BORÅS
(utsändning)

E-post:
niklas.arvidsson@boras.se

Bild på Niklas Arvidsson

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borås Stadshus AB Ersättare 2021-01-21 - 2023-03-31
Boråsregionen-Sjuhärads Kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Centrala pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Föreningen Europakorridoren Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Klimatråd Ledamot 2020-04-14 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-18 - 2022-10-17
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-17
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-12-19 - 2022-10-17
Medel för lokal utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31