Borås Stad

Bo-Lennart Bäcklund (MP)

Kontaktinformation

E-post:
bo-lennart.backlund@politiker.boras.se

Bild på Bo-Lennart Bäcklund

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Sandhultbostäder (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31
AB Toarpshus (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31
Första revisorsgruppen Förtroendevald revisor 2019-01-01 - 2023-05-31
Sjuhärads Samordningsförbund (revisor) Revisor 2020-06-09 - 2023-03-31
Viskaforshem AB (revisorer) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-03-31