Borås Stad

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (36 st)

EfternamnFörnamnE-post
Kant Valéria valeria.kant@politiker.boras.se
Sjödahl Magnus magnus.sjodahl@politiker.boras.se
Lindgren Else-Marie else-marie.lindgren@politiker.boras.se
Gustavsson Hans hans.gustafsson@politiker.boras.se
Berglund Lisa lisa.berglund@politiker.boras.se
Arvidsson Niklas niklas.arvidsson@boras.se
Gabre Lennart lennart.gabre@politiker.boras.se
Christoffersson Gunilla gunilla.christoffersson@politiker.boras.se
Güldenpfennig Falco falco.guldenpfennig@politiker.boras.se
Swedengren Daniel daniel.swedengren@boras.se
Malmerfors Lennart lennart.malmerfors@politiker.boras.se
Friedman Rebecca-Pandora
Thornander Hans hans.william.thornander@politiker.boras.se
Persson Bengt Göran bengt.goran.persson@politiker.boras.se
Carlsson Per-Jonas per.jonas.carlsson@politiker.boras.se
Hallgren Ingela ingela.hallgren@politiker.boras.se
Friström Ronnie
Finlöf Harald harald.finlof@politiker.boras.se
Lyborg Lars lars.lyborg@politiker.boras.se
Gunnarsson Ulrika ulrika.gunnarsson@politiker.boras.se
Drotz Karl-Gustav
Lyborg Ann-Britt
Wergård Doris
Hellsten Davidsson Maria
Lundahl Susanne
Ishizaki Helena helena.ishizaki@politiker.boras.se
Thilander Ted ted.thilander@politiker.boras.se
Florén Alexandra alexandra.floren@politiker.boras.se
Moghaddam Emil emil.moghaddam@politiker.boras.se
Mäkinen Emanuel emanuel.makinen@politiker.boras.se
Wergård Sven sven.wergard@politiker.boras.se
Hansfeldt John john.edvin.hansfeldt@politiker.boras.se
Ferole Niklas
Lemac Daniel daniel.lemac@politiker.boras.se
Tellbe Jonathan jonathan.tellbe@politiker.boras.se
Vakant