Borås Stad

Stiftelser och institutioner. Val i Kommunfullmäktige (8 st)

Övrigt för Kommunfullmäktige

Namn
Borås Orkesterförening
Föreningsarkivet i Borås
Lygnerns Vattenråd
Viskans Vattenråd
Ätrans Vattenråd
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening
Sparbanksstifelsen Sjuhärad