Borås Stad

Stiftelser, institutioner och föreningar. Val i Kommunstyrelsen (19 st)

Övrigt för Kommunstyrelsen

Namn
Stiftelsen bostäder för blinda i Borås
Gingri nya bygdegårdsförening
Föreningen Europakorridoren
Rådslag med ungdomsrådet
Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås
Styrelsen för Coompanion - Kooperativ utv. Sjuhärad
Styrgrupp för Götalandsbanan
Centrala pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Blombacka
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Skogslid
Fairtrade City
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Baltic-Link Association
Medel för lokal utveckling
Strategiska IT-frågor
Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun
Säveåns vattenråd
Klimatråd