Borås Stad

Revisorer (25 st)

Namn
Borås Energi och Miljö AB (revisorer)
Borås Elnät AB (revisorer)
AB Bostäder i Borås (revisorer)
Borås Djurpark AB (revisorer)
Borås Kommuns parkerings AB (revisorer)
Industribyggnader i Borås AB (revisorer)
Fristadbostäder AB (revisorer)
AB Sandhultbostäder (revisorer)
AB Toarpshus (revisorer)
Viskaforshem AB (revisorer)
Borås Stadshus AB (revisorer)
BoråsBorås TME AB (revisorer)
Inkubatorn i Borås AB (revisorer)
Elous 6 AB (revisorer)
Föreningsarkivet i Borås (revisorer)
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund (revisorer)
Stiftelsen för L L Frimans donation (revisorer)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (revisorer)
Borås Idrottshistoriska Sällskap (revisorer)
Sidney o Fritz Hjalmar Thoréns Stiftelse för drift, underhåll och utveckling av fågelkolonin vid Ramnasjön i Borås (revisorer)
Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås, PROTEKO (revisorer)
Sjuhärads Samordningsförbund (revisor)
Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås (revisorer)
Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås (revisorer)
Kv Strömsdal 3 AB (revisorer)